Privacyverklaring TopConnect BV

 1. Algemeen

TopConnect behandelt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers alsmede de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die TopConnect verzamelt worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot de diensten die TopConnect verleent, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn. We verzamelen ook gegevens voor webstatistieken om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan TopConnect aan moet voldoen.

De persoonsgegevens die TopConnect verwerkt verschillen per dienst. Bij de telefonische diensten kunnen de navolgende gegevens worden verwerkt: de bedrijfsnaam, de NAW-gegevens, het e-mailadres, de geboortedatum, een eventueel dossiernummer/ordernummer en de weergave van het gesprek. Als we afspraken maken in agenda’s van onze klanten komen daar het checken van BSN-nummer en verzekeringsgegevens bij. Bij het webformulier dat TopConnect hanteert kunnen de bedrijfs-, de voor- en achternaam het telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt.

Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers, hun klanten en de bezoekers van onze website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

TopConnect gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die je ons geeft. De persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 1. Waarom TopConnect gegevens nodig heeft

TopConnect verwerkt jouw persoonsgegevens om diensten uit te voeren voor haar opdrachtgevers. Daarnaast verwerkt TopConnect persoonsgegevens om met opdrachtgevers in contact te komen en te blijven. Daarnaast kan TopConnect je persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar promotieactiviteiten zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Daarnaast maakt TopConnect gebruik van de web statistieken om haar website continue te kunnen verbeteren.

 1. Hoe lang TopConnect gegevens bewaart

TopConnect bewaart je persoonsgegevens in haar digitale systeem. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

 1. Delen met anderen

TopConnect verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die TopConnect heeft met haar opdrachtgever of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. TopConnect zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw schriftelijk verzoek reageren.

 1. Het gebruik van cookies

De website van TopConnect maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van jouw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Met de tool van DataCollectief kan TopConnect zien welke bezoekers op welke pagina’s verblijven en hoe lang.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat deze partijen met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Heb je vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

 1. Je rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van €5,- per afschrift verbonden, en als het gaat om meer dan 100 pagina’s een bedrag ad €22,50, vooraf te betalen. TopConnect zal aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel is van het gebruik, wat de herkomst is van de gegevens indien en voor zover deze bekend is.
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je dit schriftelijk/per e-mail bij TopConnect aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan je uitgelegd waarom. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek schriftelijk bericht van TopConnect.

 1. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Indien je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met TopConnect. Wij proberen er dan op een minnelijke manier met je uit te komen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP als TopConnect bovengenoemde niet naleeft.

 1. Beveiligen

TopConnect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TopConnect maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Subverwerkers

TopConnect maakt gebruik van de volgende subverwerkers:

 • Exact Online B.V., Molengraffsingel 33, 2629 JD Delft
 • Voiperator BV, Marsweg 55, 8013 PE Zwolle
 • SVS ICT, Floreffestraat 95, 5711 AC   
 1. Contactgegevens

TopConnect is als volgt te bereiken:

Vestigings/postadres: Laan van Kronenburg 14-12, 1183 AS Amstelveen

Inschrijvingsnummer KvK: 70797129

Telefoon: 020-2623333

Mailadres: [email protected] 

 1. Wijzigingen

TopConnect behoudt zich het recht om de Privacyverklaring te wijzigen. De Privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage.